Drewniany Kościół w Ostrymkole

Drewniany Kościół w Ostrymkole

CONCEPT Intermedia Toruń
Description
Drewniany kościół z 1667 roku – przykład ludowego budownictwa mazurskiego. Szczególnie cenne są empory wbudowane po obu stronach nawy, chór, skręcone kolumienki w barokowym ołtarzu, kapitele korynckie i ambona z 1690 roku. W kościele znajduje się także tablica z 1700 roku upamiętniająca zapoczątkowanie wiary ewangelickiej na terenie obecnej gminy Prostki. Po wyjściu z kościoła widzimy dwa dęby, pomniki przyrody, posadzone tu podczas budowy świątyni #Church #ego #Kościół #Ostrykół #Wooden
Category
Default Title