To help you find more relevant content, we're making some changes.
Starting in October you will need to sign in to 3D Warehouse to download models.
Learn more.
OPGK RZESZÓW S.A.

OPGK RZESZÓW S.A.

Łysy
Description
Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK RZESZÓW S.A. jest prawnym nastepcą Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Rzeszowie. 8 grudnia 1973 roku w wyniku połączenia kilku największych państwowych firm geodezyjnych ówczesnego województwa rzeszowskiego, powstało Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Rzeszowie.
Default Title