Separator ulja, masti i naftnih derivata sa koalescentnim filterom

Separator ulja, masti i naftnih derivata sa koalescentnim filterom

AG-Metal
Standardn iSeparator ulja i masti i naftnih derivata sa koalescentnim filterom - služi za tretman oborinskih otpadnih voda protoka od Q = 0,5 l/s pa na više #din_8581 #din_8582 #iol_separator #isea_separator #separator_naftnih_derivata #separator_ulja #separator_ulja_i_masti #tretman_otpadnih_voda #wastewater_treatment
Default Title