obytný blok na ulici Československej armády Košice

obytný blok na ulici Československej armády Košice

Stefan K.
Description
bytový blok je súčasťou sídliska košice ll ktorého architekt je inžinie Ladislav Gabríny. k tomuto bloku podľa pôvodného plánu pribudol aj susedný blok. toto sídlisko je jedno z najstarších v meste, rovnako ako táto bytovka. kedže v rokoch 40-60tych sa v košice zväčšili o takmer 200 000 obyvateľov stavali sa sídliská terasa, kuzmányho, kvp, tahanovce, komenského, nad jazerom, krásna nad hornádom, mlynský náhon, solovjevova, košice l, košice ll, košice lll, podhradová a mnohé iné. táto bytovka bola miesto pre robotníkov a bola prvá na úemí tohoto sídliska.
Default Title