To help you find more relevant content, we're making some changes.
Starting in October you will need to sign in to 3D Warehouse to download models.
Learn more.
obytný blok na ulici Československej armády Košice

obytný blok na ulici Československej armády Košice

Stefan K.
Description
bytový blok je súčasťou sídliska košice ll ktorého architekt je inžinie Ladislav Gabríny. k tomuto bloku podľa pôvodného plánu pribudol aj susedný blok. toto sídlisko je jedno z najstarších v meste, rovnako ako táto bytovka. kedže v rokoch 40-60tych sa v košice zväčšili o takmer 200 000 obyvateľov stavali sa sídliská terasa, kuzmányho, kvp, tahanovce, komenského, nad jazerom, krásna nad hornádom, mlynský náhon, solovjevova, košice l, košice ll, košice lll, podhradová a mnohé iné. táto bytovka bola miesto pre robotníkov a bola prvá na úemí tohoto sídliska.
Default Title