Ludéřov

Ludéřov

moravia
Description
Nejstarší zpráva, týkající se Ludéřova, je v latinském zápise z r. 1349 kde je uveden jako Luderzow, v českých pramenech z 15. století (1490) a německých ze 17. století (1677) je nazýván Lidéřov, Liderzow a teprve od 18. století dnešním názvem Ludéřov. Od poloviny 14. století se o ves dělilo vždy několik majitelů z řad nižší šlechty; k r. 1447 je zde připomínána tvrz. Teprve v polovině 16. století se ves dostala do jedněch rukou a v r. 1740 byla připojena k náměšťskému panství. Po r. 1848 byl Ludéřov začleněn do olomouckého okresu a jako samostatnou obcí byl až do r. 1964, kdy byl sloučen s Drahanovicemi. Pečeť Ludéřova je kruhová o průměru 25 mm, mezi dvěma perlovci je legenda PECZET OBCZE LVDERZOWSKE, v pečetním poli stojí proti sobě dvě postavy v kloboucích na hlavách a v suknicích, držící v rukou sekery a otesávající kládu; nad nimi je letopočet 1702. Toto pečetidlo bylo užíváno ještě v sedmdesátých letech 19. století jako razítko. Ludéřovská barokní sýpka je památkou na bývalou tvrz, v jejíž historii se vystřídalo velké množství majitelů. Jako první je zaznamenán r.1349 Ludeř z Ludéřova, podle jména snad potomek zakladatele vsi. R. 1738 koupil Ludéřov Jiří Ondřej rytíř von Haagen, který odprodal statek r. 1740 Ferdinandu Bonaventurovi, pánu na Náměšti. K náměšťskému panství patřil statek až do zrušení poddanství. #78343 #barokní_sýpka #Celtic_shrine #coat_of_arms #cz #CZ0712 #emblem #eu #fmt_0071 #heraldry #keltská_svatyně #kosirsko #Ludéřov #mas_rh #menhir #mikroregion_kosirsko #mofs #moravian_region #regionhana #seal #symbol #wappen #zuj_501751
Default Title