Maya Chichen Itza Kukulcan Pyramid 3D El Castillo  Latitude determined

Maya Chichen Itza Kukulcan Pyramid 3D El Castillo  Latitude determined

yamaguti527
https://youtu.be/DGQIwO8H_0E Maya Chichen Itza Kukulcan Pyramid 3D El Castillo  Latitude determined You can see the KUKULCAN by moving Sun and shadow on Sketchup https://shinwafukenchiku.jimdo.com/%E7%89%A9%E7%90%86%E7%9A%84%E9%A2%A8%E6%B0%B4%E8%A8%AD%E8%A8%88%E6%B3%95/%E6%98%A5%E5%88%86%E3%81%AE%E6%97%A5/ #chichen_Itza #El_Castillo #Japan #Kukulcan
Default Title