Nhà số 67 Triệu Việt Vương - Hà Nội

Nhà số 67 Triệu Việt Vương - Hà Nội

Đàm Quốc Trung
Ngôi nhà được xây dựng vào năm 1928 mang phong cách kiến trúc Pháp kết hợp với kiến trúc Á Đông. Vào năm 2005, ngôi nhà bị phá bỏ cùng với ngôi nhà số 65 bên cạnh để xây dựng một nhà hàng Nhật Bản hiện đại tên là "Shinbashi".
Default Title