III. Základná škola Považská Bystrica

III. Základná škola Považská Bystrica

Rudolf Hodas - GRAFIKA - www.rhgrafika.sk
História školy je už takmer 50-ročná. V roku 1959 bola založená ako jedenásťročná stredná škola. Tá sa v roku 1961 transformovala na strednú všeobecno-vzdelávaciu školu a základnú deväťročnú školu. V školskom roku 1977/78 boli zriadené triedy s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy so zameraním na atletiku. V školskom roku 2002/2003 boli zriadené triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov v 5. – 9. ročníku. Pre veľký záujem rodičov o vyučovanie cudzích jazykov od školského roku 2007/2008 sa vyučuje cudzí jazyk ako povinný predmet už od 1. ročníka. #bystrica #iii #povazska #skola #skolska #slovakia #slovensko #ulica #zakladna
Default Title