Základní škola Velvary školní 269

Základní škola Velvary školní 269

Zdeněk Bosák
Z historie školy Současná škola navazuje na vzdělávací tradici datovanou ve Velvarech od 14.století. O nejstarší budově školy, která stávala v místech dnešního schodiště ke kostelu sv.Kateřiny, najdeme písemnou zmínku v roce 1561. Pozdější škola v Pražské ulici (dnešní muzeum), byla postupně rozšiřována o náhradní prostory v jiných domech, až se výstavba nové školy stala nutností. Naše hlavní budova s průčelím do Školní ulice, na tehdejší dobu velkorysá stavba, byla vybudována v roce 1886 podle projektu architekta Václava Lukáše v neoklasicistním slohu stavitelem Bohdanem Brožem v nákladu 48 120 zlatých a 31 krejcarů. K ní bylo v roce 1902 přistavěno křídlo v Bezručově ulici, nesoucí dodnes prvky secesní zdobnosti, a dále východní křídlo s tělocvičnou. Teprve na přelomu 70. a 80. let 20.století, v souvislosti s populační explozí, vznikal učebnový pavilon a kuchyně s jídelnou, které spolu se spojovací chodbou dotvořily uzavřený areál školy. #269 #budova #czech_republic #elementary #historická #okres_kladno #primary #school #stará #středočeský_kraj #velkorysá_stavba #velvary #základní #zš #česká_republika #škola #školní
Default Title