3D Warehouse is adding a new feature for verified companies like yours.
Your content is now stored within your company organization.
You can still manage your content as before and you can now invite others to manage your content too.
Checkout the help docs for more information.
Nationalbanken Århus

Nationalbanken Århus

Poul T.
Aarhus fik sin første bank i 1837, da Nationalbanken placerede sin filial i byen. Næsten 90 år senere, da bygningen blev for trang, tegnede arkitekt Axel Berg en ny Nationalbank-bygning i engelsk barokstil. Den blev opført 1924-26. Siden da er der næsten ingen ændringer sket, bortset fra en mindre udvidelse. Arkæologerne fra Moesgård måtte i arbejde, for Nationalbank-bygningen ligger præcis i centrum af vikingetidens Aarhus. Man fandt rester af Middelalderbispegården og rester af den ældre bispegård fra 1200-tallet. Udgravningerne under bygningen var med til at påvise, at Aarhus i vikingetiden var en befæstning, og at arealet inden for voldene var stort set ubebygget. Nationalbanken flyttede ud af bygningen i slutningen af 1989 og ca. et år senere flyttede kreditforeningen Nykredit ind efter en gennemgribende ombygning.
Default Title