Marcheggský viadukt

Marcheggský viadukt

bronto
Description
"Viadukt sa nachádza na jednoloľajnej trati trati ŽSR číslo 111 Devínska Nová Ves - Marchegg (OBB). Stavba mosta sa začala v novembri 1846 . Ukončená bola na jeseň 1847. Most pozostával z desiatich inundačných tehlových klenieb svetlosti 10x15 m po oboch stranách a strednej časti, ktorou prekonával tok rieky a tvorila ju drevená dvojnásobne zložená priehradová konštrukcia rozpätia 2 x 43 m. Drevenú časť mosta zničila za Prusko-rakúskej vojny v roku 1866 ustupujúca rakúska armáda. Po jeho provizórnej oprave bola obnovená prevádzka 27.8.1866. Definitívna obnova sa skončila až v 1868. Drevené provizórium bolo nahradené spojitou oceľovou priehradovou konštrukciou o rozpätí 2 x 43 m. Železnú priehradovú konštrukciu s hornou mostovkou z roku 1868 vyhodili do vzduchu ustupujúci fašisti 6.4.1945. Provizórne na rýchlosť 10 km/h bol obnovený Červenou armádou v roku 1946. Zdĺhavé spoločné rokovanie česko-slovenskej a rakúskej strany schválilo až v decembri 1959 výstavbu definitívneho mosta. Oceľová konštrukcia jednokoľajného mosta s hlavnými nosníkmi priehradovými, priamopásovými, spojitými, jednoduchej trojuholníkovej sústavy so zvislicami je o dvoch poliach rozpätia 2 x 43 m." http://www.vlaky.net/servis/objekt.asp?id=667 #bridge #Bruecke #Devínska_Nová_Ves #Eisenbahn #Marchegg #Morava #most #OBB #railway #Slovakia #Slovensko #Slowakei #viaduct #viadukt #železnica #ŽSR
Default Title