Nhà số 133 Hàng Bạc - Hà Nội

Nhà số 133 Hàng Bạc - Hà Nội

Đàm Quốc Trung
Ngôi nhà được xây dựng vào năm 1952 theo kiểu hiện đại. Vốn là cửa hiệu vàng bạc Bảo Hưng Long, ngôi nhà có mặt tiền khá hẹp. Ngày nay ngôi nhà vẫn giữ được gần như nguyên vẹn kiến trúc ban đầu.
Default Title