กาดกองต้า
กาดกองต้า
Painya A.
Created 9/9/2013 | 0 Likes
ในอดีตเรียกว่าตลาดจีน เป็นท่าน้ำรวบรวมซุงจากป่าไม้ต่าง ๆ เพื่อนำล่องปากน้ำโพต่อไป จากปัจจัยดังกล่าว จึงมีการปลูกสร้างอาคารขึ้นมาเพื่อเป็นสำนักงานเป็นที่อยู่อาศัยของตัวแทนบริษัททำไม้ของชาวต่างชาติมาตรวจงานป่าไม้ พร้อมกับ อำนวยความสะดวกสินค้าฝรั่งต่าง ๆ จึงเป็นแหล่งการค้าขายที่สำคัญ